Landelijk gelegen praktijk voor psychodiagnostiek en psychologische begeleiding/psychotherapie

in Houthulst (Jonkershove)

Algemene informatie omtrent onze werking, vindt u hieronder. 

Aanmelding

Via de knop 'contact' kan u zelf een afspraak inplannen bij Lien of het aanmeldingsformulier versturen voor een afspraak bij Joy.  Joy neemt zelf contact met u op voor het inplannen van de afspraak. 

Intake

Tijdens een eerste gesprek bespreken we de zorgvraag, de verwachtingen en doelen van de client en zijn context. Tot slot geven we uitleg over het verdere traject. 

Het intakegesprek duurt 45 min tot 60 min.

Psychodiagnostisch onderzoek

Tijdens het psychodiagnostisch onderzoek brengen we de aard en ernst van de problemen in kaart. Dit gebeurt door middel van gesprekken, observaties, vragenlijsten, tests, .... In het diagnostisch proces werken we mits toestemming van de cliënt samen met betrokken hulpverleners en diensten. 

Adviesbespreking

Op het einde van het intakegesprek en/of psychodiagnostisch onderzoek volgt een advisering. We doen voorstellen naar verdere therapie, we geven tips of we verwijzen door. De cliënt kan vrij beslissen of hier al dan niet verder op ingegaan wordt. 

Betrokken hulpverleners en diensten worden mits toestemming ingelicht en kunnen indien nodig en wenselijk ingeschakeld worden.

psychologische begeleiding

Wanneer therapie aangewezen is, stellen we een behandelplan op in samenspraak met de cliënt en kan de psychologische of psycho-pedagogische begeleiding starten. 

De frequentie van de therapie wordt samen met de cliënt bepaald. Welke therapievorm aangewezen is, is afhankelijk van de aard van de ernst en aard van de problemen, alsook de leeftijd van de cliënt (vb. bij zeer jonge kinderen werk ik voornamelijk met de opvoedingsverantwoordelijken).

Een sessie duurt 50 á 60 min.  

Annuleringen

Indien de afspraak niet kan doorgaan vragen we dit steeds zo snel mogelijk door te geven. Op die manier kunnen we andere mensen nog een afspraakmogelijkheid geven. 

Wanneer u de afspraak annuleert op minder dan 48 uur voor de consultatie zijn we genoodzaakt een vergoeding van 30 euro te vragen. 

Contact met het netwerk

Indien nodig en mits toestemming van de cliënt, nemen we contact op met betrokken hulpverleners en  diensten vb. huisarts, psychiater, CLB, ....


onderzoek ASS ADHD pyschotherapie